No picture مشاهده عکس بزرگتر
خرید کوادکوپتر

مقاله شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل

دانلود مقاله شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل

جدید

10,500 تومان

توضیحات

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                1

فصل اول                                                                                            2

مقدمه                                                                                                 3

علل کار کردن                                                                                      4

بیان موضوع (مسئله)                                                                          11

اهمیت پژوهش                                                                                   17

اهداف                                                                                                20

فرضیات                                                                                             21

سوالات پژوهش                                                                                  22

تعریف واژه ها                                                                                   23

مسائل و مشکلات زنان شاغل                                                              25

راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان                                     28

فصل دوم                                                                                            29

فعالیت و اشتغال در ایران                                                                    30

تحول فعالیتهای اقتصادی زنان در ایران                                               33

تحول نقش اجتماعی زنان در جریان نوسازی ایران                               35

تغییرات نقش زنان در طی سالهای مدرنیزاسیون                                  39

آثار و نتایج اشتغال زنان                                                                             48

خطوط اصلی بررسی، تنوع و گوناگونی مسائل                                   55

انگیزه ها و عوامل اشتغال زنان                                                           57

بیش ها و مبانی نظری و عنایت از کار                                                          59

نظریه مازلو                                                                                        59

نظریه هرزبرگ                                                                                    61

کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار                                                   63

ابعاد کیفیت زندگی شغلی                                                                     64

ساخت جنسی و اشتغال                                                                       65

اهمیت موضوع                                                                                   66

هدف پژوهش                                                                                      68

فرضیه های پژوهش                                                                           68

فصل سوم                                                                                          69

جامعه پژوهش                                                                                    70

نمونه پژوهش                                                                                    70

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                               70

طرح پژوهش                                                                                      72

پرسشنامه                                                                                          73

فصل چهارم                                                                                         75

تجزیه و تحلیل جداول یک بعدی                                                          76

جداول دو بعدی                                                                                   80

جداول سه بعدی                                                                                 90

راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان                                      97

نتیجه گیری نهایی از یافته ها                                                           102

فهرست منابع                                                                                  105

قسمتی از ابتدای فایل :

 

این تحقیق به منظور شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل صورت گرفته است.

در این پژوهش 40 نفر از زنان شاغل در مشاغل گوناگون (اعم از: کارمند (دولتی) و آزاد) به طور کاملا تصادفی نمونه گیری شده اند که از قسمت های مختلف شهرستان کرج انتخاب شده اند.

جهت گردآوری داده ها در مورد این شناخت و بررسی، پرسشنامه ای تنظیم شده است که شامل 22 سوال می باشد که این سوالات در رابطه با اهداف پژوهش  تنظیم و مشخص شده اند که از قبل سوالاتی در این باره مطرح شده بود. از جمله:

- آیا بین درک سرپرست و میزان تحصلات رابطه وجود دارد؟

- آیا بین مسابقه خدمت و درک سرپرست رابطه وجود دارد؟

- آیا بین شغل همسر سمت میزان تفاهم و همفکری با همسر رابطه وجود دارد؟

- آیا بین تعداد فرزندان و ساعات اضافه کار رابطه وجود دارد؟

و ...

که این سوالات و گونه و نحوه پاسخ گویی آنها توسط جداول دو بعدی و سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند در نهایت نتایج حاصله ذکر شده است.

تعداد صفحات : 107

دارای اسامی منابع و ماخذ

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات پرفروش