مقاله تجربيات يك معلم ابتدایی

دانلود مقاله تجربيات يك معلم ابتدایی

جزییات بیشتر


تومان 8.500

فهرست مطالب

عنوان ..........................................................................................................

مقدمه ..........................................................................................................

محبت زياد ..................................................................................................

دزد مدادها ..................................................................................................

دانش آموز بيقرار ................................................................................................

ورود به مدرسه دخترانه.............................................................................

لبخند معلم ...................................................................................................

عشق به معلم ..............................................................................................

كتابخانه مدرسه ..........................................................................................

دانش آموزان كندنويس...............................................................................

دانش آموز كمرد ........................................................................................

اضطراب امتحان .........................................................................................

ديدار با اولياء ..............................................................................................

وسايل كمك آموزشي .................................................................................

رمز موفقيت ................................................................................................

ديكته شب ...................................................................................................

تكاليف خانه .................................................................................................

ورزش و تدريس..........................................................................................


قسمتی از ابتدای فایل :

مدت شانزده سال است كه در شغل مقدس معلمي‏، همان كه شغل انبياء مي نامند، مشغول به تدريس هستم و در طي اين سالها تجربيات زيادي اندوخته ام و همچنين از تجربيات ديگران استفاده كند و راه پيمودشده را مجدداً پيمودن خطاست‏، چون استفاده از تجربيات ديگران راه رسيدن به هدف را كوتاهتري كند.

من هرگز فكر نمي كردم بتوانم مجموعه اي را بنويسم كه هم اكنون در پيش روي شماست ، ولي بايد اذعان كنم اگر لطف و عنايت خداوندي و استمداد خانم فاطمه زهرا (س) نبود،بنده موفق به نوشتن اين كتاب نمي شدم و از اين بابت سجده شكر به جاي آورم و از خداوند منان بسيار سپاس گزارم. من هرگز خود را از همكارانم بالاتر و با تجربه تر نمي دانم‏،بلكه همه فرهنگيان را استاد خود دانسته و شاگرد آن ها هستم‏، ولي به عنوان يك معلم جزء به خود اجازه دادم تا تجربيات اندك خودم را در اختيار آنها بگذارم شايد يك درصد هم كه شده راه گشاي كار آنها در امر آموزش باشد. در پايان دست همه همكاران فرهنگي را مي بوسم و به آنها خسته نباشيد مي گويم و آرزوي موفقيت آنها را در تمامي مراحل كار و زندگيتان از خداوند متعال خواستارم.

تعداد صفحات : 65

دارای اسامی منابع و ماخذ