مقاله موانع ارث مشاهده عکس بزرگتر

فقط آنلاین

مقاله موانع ارث

دانلود مقاله موانع ارث

جدید

5,000 تومان

توضیحات

سطح : کاردانی - کارشناسی

فهرست

 • گفتاراول: قتل
 • الف) شرايط مانع بودن قتل از ارث
 • ب) تحديد شرايط و حقوق تطبيقي
 • گفتار دوم: كفر
 • الف) تعريف مسلمان و كافر
 • ب) مانع بودن كفر از ارث
 • گفتار سوم: لعان
 • الف) اقسام و شرايط لعان
 • ب) چگونگي لعان
 • ج) آثار لعان
 • د) رجوع از لعان
 • گفتار چهارم: رابطه فرزند با پدر
 • الف) ولادت از زنا
 • ب) ولادت از تلقيع مصنوعي
 • نتيجه گيري  كلي
 • منابع و مأخذ

مقدمه:

ارث از نهادهاي وابسته به احوال شهنيه است ومقررات آن اساساً از آداب و رسوم واعتقادات قومي و مذهبي برخاسته است به اين دليل مقررات راجع به آن كلاً از فقه اماميه اقتباس شده و بر خلاف فصول مربوط به تعهدات در وضع مواد راجع به ارث قوانين بيگانه مورد توجه قرار نگرفته است . نويسندگان قانون مدني ايران، مسائل و احكام ارث را در مواد 861 تا 949 اين قانون به شيوه اي ظريف وجالب و با تكيه بر عقايد مشهور فقهي بيان كرده اند ارث داري موجبات، شرايط وموانعي است كه دراين تحقيق هدف توضيح و تفسير موانع ارث است.

موانع ارث اموري است كه وجود هر يك از آنها به رغم وجود شرايط وارث، يعني فوت مورث و وجود وارث و وجود تركه براي مورث مانع از تحقيق ارث مي شود براي حكم به محروميت خويشاوند متوفي از ارث او لازم است كه وجود مانع اثبات گردد و در صورت شك در وجود مانع كسي كه داراي خويشاوندي قابل وارث با متوفي است، از وارث خواهد برد. موانع ارث در فقه زياد است و برخي از فقها تا بيست مانع شمرده اند اما صاحب شرايع آن را 3 مانع مشهور دانسته است كه عبارت است از قتل، كفر و بروده بودن.

اين موانع در مدني چهار مانع است كه عبارت است از: قتل، كفر، لعان، و ولادت از زنا هر يك از آنها از در يك گفتار مستقل مورد بررسي قرار خواهيم داد.

اما در آغاز به ذكر چند پرسش اساسي مي پردازيم كه تحقيق در صد پاسخگويي به آنهاست:

1-      مفهوم عمد در قتل مانع ارث چيست؟
2-    براي تحقيق قتل مانع از ارث عمد و آگاهي قاتل چه حدودي دارد؟

تعداد صفحات : ۳۹

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

محصولات پرفروش

خبرنامه